Základná umelecká škola, Ivanka pri Dunaji


Vitajte na stránkach ZUŠ Ivanka pri Dunaji

 


 

 

 
 
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane
 
 
 
 
Základná umelecká škola
Štefánikova 27
900 28 Ivanka pri Dunaji
 
Telefón:
02/45 943 970
E-mail:
 
 
 
 
 

 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

GDPR - Súhlas dotknutej osoby - študent

Prihláška na štúdium na základnej umeleckej škole

 

 ROZHODNUTIE

ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 23.10.2020

1. Jesenné prázdniny v šk. r. 2020/2021 budú 30.10 a 2.11., 6.11. a 9.11.2020

2. S účinnosťou od 26.10. 2020 sa do odvolania prerušuje školské vyučovanie  v

............................................... 

f) základných umeleckých školách 

Od pondelka 26.10.2020 bude vyučovanie v našej ZUŠ prebiehať dištančnou formou.

Podmienky a formu vyučovania si dohodne každý triedny učiteľ  so svojimi žiakmi (rodičmi).

                                                                                                       Zdenko Piala, riad. ZUŠ