Základná umelecká škola, Ivanka pri Dunaji


Základná umelecká škola

Štefánikova 27

900 28 Ivanka pri Dunaji


Tel.:

02/45 943 970

 

E-mail:

zus.ivanka@zoznam.sk

 

zus.ivanka.vithalmova@zoznam.sk