Základná umelecká škola, Ivanka pri Dunaji


Naše úspechy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adrian Kebis - bronzové pásmo - husle
 XIII. ročník Celosl. súťaže ZUŠ SCHNEIDEROVA TRNAVA
25.4.2013
 
 
 Martin Švaňa - bronzové pásmo - husle
 XIII. ročník Celosl. súťaže ZUŠ SCHNEIDEROVA TRNAVA
25.4.2013
 Tomáš Polonec - bronzové pásmo - klavír
XIII. ročník Celosl. súťaže ZUŠ SCHNEIDEROVA TRNAVA
24.4.2013

 Adrian Kebis - strieborné pásmo - husle
 5. roč. husľovej súťaže Rudolfa Országa
5.4.2013 Kremnica

 Tatiana Holtová - bronzové pásmo - husle
 5. roč. husľovej súťaže Rudolfa Országa
5.4.2013 Kremnica
 
 Sofia Glasová - 2. miesto - próza
Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
25.3.2013
 
Františka Kupkovičová - flauta, Matej Kosiba - gitara
Krajská súťaž v komornej hre
14. - 15. marec 2013
 
 
 
 
 
 
Adrian Kebis - bronzové pásmo - husle
   Husľová súťaž R. Oszága
13.4.2012
 
Adrian Kebis - strieborné pásmo - husle
Schneiderova Trnava
27.4.2012

 
Martin Švaňa - zlaté pásmo - husle
  Husľová súťaž R. Oszága
13.4.2012
Ondrej Nečas – strieborné pásmo (sólová hra na klavíri)
Schneiderova Trnava
Pedagóg – Mgr. Jiřina Jakubíková
31.3.2011 Tnava
 
 
 
 
 
 
 
Jakub Kolenič – 1. miesto (spev)
Matúš Jansta – 3. miesto (spev)
Slávik Slovenska 2011 (okresné kolo)
Pedagóg – Mgr. Ivana Ecetová
3.5.2011 Senec
 
 

Martina Palíková – 3. miesto (spev)
Bojnická perla 2011
7.5.2011 Bojnice
Senecká dúha - 3.miesto
26.5.2011
Pedagóg – Mgr. Ivana Ecetová
Peter Špaček – diplom za účasť (gitara)
Prehliadka mladých gitaristov
Pedagóg – Stanislav Zibala
22.3.2011 Bratislava
 
 
 
 
Peter Kupkovič - husle - bronzové pásmo
  Husľová súťaž R. Oszága
9.4.2010 Kremnica
 
 
 
 
 Dušan Baran - spev - cena poroty
Slávik Slovenska 2009
3.6.2009 Bratislava
 
Mária Ungvarská - husle - bronzové pásmo
 Husľová súťaž R. Oszága
17.4.2009 Kremnica
 
Peter Kuplovič - husle
Husľová súťaž R. Oszága
17.4.2009 Kremnica 
Jozef a Juraj Guldán – 2. miesto (gitarové duo)
Celoslovenská súťaz v komornej hre na gitare "Handlovské gitary"
13.6.2008 Handlová 
 
Anna Kupkovičová, Peter Kupkovič, Magdaléna Morávková, DušanBaran, Veronika Donáthová
2. miesto (spevácka skupina)
Krajská prehliadka "Detský festival ľudovej hudby"
20.4.2008 Šenkvice
 
Magdaléna Morávková - 1. miesto s postupom do krajského kola
Veronika Strížencová - 2. miesto
Veronika Donáthová - 2. miesto
Okresné kolo "Slovenský slávik"
17.4.2008 Senec
Veronika Červenková - 1. miesto (vlastná tvorba)
Celoslovenská súťaž vo vlastnej tvorbe žiakov
17.4.2008 Revúca
 
 
 
Jozef a Juraj Guldánovci - zlaté pásmo a titul Absolútny víťaz v komornej gitarovej hre (gitarové duo)
Celoslovenská súťaž Nitrianska lutna
16.4.2008 Nitra

 
Kristína Kresťanková, Viktória Gavaldová - bronzové pásmo (štvorručná hra)
Celoslovenská súťaž Nitrianska lutna
16.4.2008 Nitra
 
Peter Kupkovič - bronzové pásmo (husle)
Celoslovenská súťaž Schneiderova Trnava
11.4.2008
 
Patrik Ternény - 2. miesto (spev)
 Obvodné kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“
3.5.2007 Senec
Dušan Baran – 1. miesto (spev)
Celoslovenské finálne kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“
30.6.2007 Zvolen
 
 
Dušan Baran – 1. miesto (spev)
Krajské kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“
30.5.2007 Bratislava
Dušan Baran – 1. miesto (spev)
Obvodné kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“
3.5.2007 Senec
 
 
Veronika Strížencová – 1. miesto (spev)
Obvodné kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“
3.5.2007 Senec
 
 
Matúš Zibala, Mária Chríbiková, Lenka Sádovská – strieborné pásmo (komorné trio)
Celoslovenský súťažný festival v komornej hre „Musica Camerata Ján Albrecht“
24.-25.11.2006 Bratislava
Jozef a Juraj Guldán – zlaté pásmo (gitarové duo)
Celoslovenský súťažný festival v komornej hre „Musica Camerata Ján Albrecht“
24.-25.11.2006 Bratislava
Jozef a Juraj Guldán – 1. miesto a titul Laureát (gitarové duo)
Celoslovenská súťaž v hre na gitare „Handlovské gitary“
16.6.2006 Handlová
 
Spevácka skupina ZUŠ Ivanka pri Dunaji – 3. miesto (spev)
Detský festival ľudovej hudby
21.4.2006 Bratislava
 
 
Veronika Donáthová – 2. miesto (spev)
Spevácka súťaž Boženy Bolebruchovej
20.3.2006 Bratislava
 
Veronika Donáthová – 1. miesto (spev)
Okresné kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“
5.5.2005 Senec
Lenka Sádovská – strieborná pásmo (klavír)
5. ročník celoslovenskej súťaže „Schneiderova Trnava“
7.4.2005 Trnava
Romana Ternényová – 3. miesto (spev)
Medzinárodný folklórny festival „Strážnice 2004“
2004
 
Kristína Škovierová – čestné uznanie (zobcová flauta)
Súťaž v hre na zobcovú flautu „Čarovná flauta“
10.-11.11.2004 Nižná
Jozef Chríbik – 2. miesto (tenor)
Interpretačná súťaž v hre na plechové dychové nástroje
16.11.2004 Bratislava
Peter Fekete – 3. miesto (trúbka)
Interpretačná súťaž v hre na plechové dychové nástroje
16.11.2004 Bratislava
Denisa Kopačková – 2. miesto (spev)
Celoslovenské finálne kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“
26.6.2004 Trnava
Mária Kupkovičová – 3. miesto (spev)
Regionálne kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“
11.5.2004 Senec
Denisa Kopačková – 1. miesto (spev)
Regionálne kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“
11.5.2004 Senec
Patrik Ternény – 1. miesto (spev)
Okresné kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“
6.5.2003 Senec
Mária Krištofičová – 2. miesto (spev)
Okresné kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“
6.5.2003 Senec
Simona Schreinerová – titul Laureát (spev)
Regionálna súťažná prehliadka v speve „Malokarpatský slávik“
1.12.2002 Slovenský Grob

Mária Kupkovičová – titul Laureát (spev)
Regionálna súťažná prehliadka v speve „Malokarpatský slávik“
1.12.2002 Slovenský Grob
Patrik Ternény – 1. miesto (spev)
Okresné kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“
9.5.2002 Senec
Patrik Ternény – 1. miesto (spev)
Krajská súťažná prehliadka v speve
7.4.2002 Slovenský Grob
Mária Kupkovičová – 2. miesto (spev)
Krajské kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“
31.5.2001 Bratislava
Mária Kupkovičová – 1. miesto (spev)
Okresné kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“
16.5.2001 Senec
Simona Schreinerová – 2. miesto (spev)
Okresné kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“
16.5.2001 Senec
Michal Faktor – bronzové pásmo (tenor)
Detská interpretačná súťaž v hre na plechové dychové nástroje
 29.4.2001 Banská Bystrica
 

Stanislav Honz – strieborné pásmo (klarinet)
Detská interpretačná súťaž v hre na drevené dychové nástroje
29.4.2001 Banská Bystrica
 
Klarinetové trio - ZUŠ Ivanka pri Dunaji
Medzinárodná prehliadka komorných súborov
"Interfórum talentov"
jún1999 Bratislava
Ján Morávek – 1. miesto (spev)
Okresné kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“
14.5.1999 Senec
Ján Morávek, Lukáš Zibala – 1. miesto (spev)
Súťaž v ľudovom speve „Dunajský kľúčik“
28.3.1999 Čunovo

Ján Morávek – titul Zlatý slávik 1998 (spev)
Celoslovenské finálne kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“
26.6.1998 Sabinov
Ján Morávek – 1. miesto (spev)
Krajské kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“
12.6.1998 Bratislava
Ján Morávek – 1. miesto (spev)
Krajské kolo speváckej súťaže „Hviezdička“
18.5.1998 Bratislava
Ján Morávek – 1. miesto (spev)
Súťaž v ľudovom speve „Dunajský kľúčik“
22.3.1998 Čunovo
 
Petra Virágová, Martina Valcharčiaková, Michal Guldán, Peter Šefčík, Zdeno Piala
jazzové kvinteto – 1. miesto
Medzinárodná prehliadka komorných súborov „Interfórum talentov“
jún 1996 Bratislava
Kristián Noskovič – 1 . miesto (gitara)
Okresná súťaž v sólovej hre na gitare
12.2.1987 Bratislava