Základná umelecká škola, Ivanka pri Dunaji


Hudobný odbor
je najstarší. Má 184 žiakov, ktorí navštevujú hru na klavíri, husliach, akordeóne, gitare, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, sólový a zborový spev. Mnohí zo žiakov majú okrem sólovej hry možnosť hrať v rôznych komorných zoskupeniach alebo v gitarovom súbore a v dychovom orchestri. Žiaci hudobného odboru reprezentujú školu na rôznych významných podujatiach, prinášajú ceny zo súťaží často krát medzinárodného charakteru – Celoslovenský festival ZUŠ v Banskej Bystrici, Festival komornej a symfonickej hudby Divertimento musicale, Detský hudobný festival J. Cikkera v Banskej Bystrici, klavírna Hummelova súťaž v Bratislave, Festival E. Suchoňa v Pezinku, súťaž v hre na zobcových flautách v Nižnej, Slávik Slovenska.
Uskutočňujeme výchovné koncerty pre materské a základné školy, kultúrne programy v rámci okresu pre dôchodcov, invalidov a Červený kríž, podľa potreby pre obecný úrad... Ročne niekoľkokrát usporadúva naša škola verejné koncerty
a galaprogramy za účasti všetkých odborov pre obyvateľov obce a blízkeho okolia.
Škola si považuje za česť, že vychováva milovníkov hudby a aktívnych návštevníkov koncertného života.