Základná umelecká škola, Ivanka pri Dunaji


Literárno-dramatický odbor


vznikol v roku 1992. Je teda najmladším odborom našej školy s počtom žiakov 36. Skutočnosť, že tento odbor je najmladší a má najmenší počet žiakov zo všetkých odborov, žiadnym spôsobom neovplyvňuje jeho výsledky práce, ba ani frekvenciu vystúpení žiakov na verejnosti. Práve naopak. Žiadna akcia školy sa nezaobíde bez kvalitnej recitácie. Úspešní recitátori literárno–dramatického odboru získavajú ocenenia na rôznych súťažiach. Divadelný súbor „ Naše divadielko“ každoročne naštuduje divadelnú hru, ktorú prezentuje buď na súťaži, alebo s ním žiaci urobia radosť verejnosti a žiakom škôl v našej obci.
Dôležitým cieľom literárno–dramatického odboru je vychovať kultivovaného diváka schopného vnímať dramatické umenie a čitateľa orientujúceho sa v hodnotnej literatúre. Pre budúce povolanie mnohých našich absolventov je neoceniteľné aj to, že sa naučia verejne vystupovať a hovoriť pred publikom.