Základná umelecká škola, Ivanka pri Dunaji


PEDAGÓGOVIA

riaditež školy
Mgr. Piala Zdenko, DiS. art.
- zobc. flauta, klarinet, saxofón
zus.ivanka@zoznam.sk

zástupca riaditeža školy
Mgr. art. Kubánková Katarína
- výtvarný odbor

HUDOBNÝ ODBOR
Mgr. Aková Michaela
- hudobná náuka
PaedDr. Gažiová Jakubíková Jiřina - klavír, korepetícia
Mgr. Gužasová Andrea - klavír
Boorová Tatiana, DiS. art. - klavír, hudobná náuka
Mgr. Lauko Ján - klavír, korepetícia
Mgr. Martonová Beáta - husle, viola, hudobná náuka, zborový spev
Mgr. art. Kušč Alexander - husle
Mgr. Klinovská Lucia - husle (MD)
Mgr. Lančaričová Mária - akordeón
Guldán Jozef, DiS. art. - gitara, (elektrická, basová), gitarový súbor
Denko Ivan - gitara
Mgr. Slobodník Miloš - gitara
Mgr. art. Horňanská Jana - gitara, hudobná náuka (MD)
Duga Pavol - plech. dych. nástroje, zobc. fl., bicie nástroje
Chrappová Ivona, DiS. art. - zobcová flauta, priečna flauta
Mgr. Ecetová Ivana, DiS. art. - spev

TANEČNÝ ODBOR
Hanicová Bibiana

LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR
Kliská Eva

VÝTVARNÝ ODBOR
Mgr. Gavulová Iveta
Mgr. art. Kubánková Katarína
Mgr. Jančiová Kovalčíková Terézia (MD)
Mgr. Zlacká Monika
Mgr. art. Dunaj Lucia
Mgr. Varga Lenka


PERSONÁLNE A EKONOMICKÉ ODDELENIE
Vithalmová Judita
- zus.ivanka.vithalmova@zoznam.sk
Karavanová Ožga

TECHNICKO - HOSPODÁRSKI PRACOVNÍCI
Lachkovičová Zuzana