Základná umelecká škola, Ivanka pri Dunaji


riaditež školy

Mgr. Piala Zdenko, DiS. art. - zobc. flauta, klarinet, saxofón

zus.ivanka@zoznam.sk

 

 zástupca riaditeža školy

Mgr. Gavulová Iveta - výtvarný odbor

zus.ivanka.gavulova@zoznam.sk

 

HUDOBNÝ ODBOR

PaedDr. Gažiová Jakubíková Jiřina - klavír, korepetícia

Mgr. Gužasová Andrea - klavír, korepetícia

Boorová Tatiana, DiS. art. - klavír, hudobná náuka

Mgr. Lauko Ján - klavír, korepetícia

Mgr. Štorcelová Beáta - husle, viola, hudobná náuka, zborový spev

Mgr. art. Kušč Alexander - husle

Mgr. Klinovská Lucia - husle (MD)

Mgr. Lančaričová Mária - akordeón

Guldán Jozef, DiS. art. - gitara, gitarový súbor

Denko Ivan - gitara

Mgr. art. Horňanská Jana - gitara, hudobná náuka
 
Duga Pavol - plech. dych. nástroje, zobc. fl., bicie nástroje

Chrappová Ivona, DiS. art. - zobcová flauta, priečna flauta, hudobná náuka

Mgr. Ecetová Ivana - spev

 

TANEČNÝ ODBOR

Hanicová Bibiana

 

LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR

Kliská Eva

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Mgr. Gavulová Iveta

akad. mal. Radev Miroslav

Mgr. art. Kubánková Katarína

Mgr. Jančiová Kovalčíková Terézia

Mgr. Zlacká Monika

 

PERSONÁLNE A EKONOMICKÉ ODDELENIE

Vithalmová Judita

zus.ivanka.vithalmova@zoznam.sk

Karavanová Ožga

 

TECHNICKO - HOSPODÁRSKI PRACOVNÍCI

Lachkovičová Zuzana