Základná umelecká škola, Ivanka pri Dunaji


Tanečný odbor
vznikol v roku 1971. V tomto školskom roku ho navštevuje 170 žiakov vo vekovom rozpätí 5 až 15 rokov. Žiaci pod skúseným vedením pedagógov sa venujú hlavne ľudovému a kreatívnemu tancu. Dominuje však tanec ľudový, ktorý prezentujú žiaci tohto odboru spolu so žiakmi speváckeho oddelenia hudobného odboru a žiakmi literárno – dramatického odboru v projekte s názvom „Môj malý svet“. Tento projekt sa zameriava na ľudovú tvorbu z oblasti tanca, spevu a ľudových zvykov z rôznych regiónov Slovenska. Našiel dobrú odozvu u obecenstva.
Tanečná príprava umožňuje žiakom po ukončení štúdia uplatniť sa v rôznych tanečných súboroch.