Základná umelecká škola, Ivanka pri Dunaji


Výtvarný odbor
bol založený v roku 1979. Pedagogické korene odboru položila Mgr. Iveta Gavulová, po nej ich rozvíjal akademický sochár Eugen Bekéni. V súčasnej dobe žiakov výtvarného odboru vedie akademický maliar Miroslav Radev.
Dnes má výtvarný odbor 201 žiakov. Vyučovanie je zamerané na rozvoj výtvarnej tvorivosti a na spoznávanie výtvarných techník – kresby, maľby, grafiky, modelovania a keramiky. Činnosť výtvarného odboru je široká a mnohostranná. Detské práce sa prezentujú na rôznych výstavách. Najväčšia a najobľúbenejšia Jarná výstava má už v našej obci svoju tradíciu. Práce na nej vystavujú každoročne všetci žiaci výtvarného odboru. Aktivity tohto odboru sa každoročne rozrastajú. Výtvarníci sa vyjadrujú k aktuálnym témam súčasnosti – ochrana zvierat, ekológia, boj proti drogám. Výtvarné práce žiakov každý rok putujú na súťaže v našej republike i za hranice našej vlasti. Každé ocenenie – domáce i zahraničné je zrkadlom práce výtvarného odboru.
Výsledkom kvalitného pedagogického prístupu a výchovy žiakov je každoročné prijatie žiakov na stredné alebo vysoké školy umeleckého zamerania (umelecké remeslá, SŠUP, VŠVU, STU architektúra, dizajn, Pedagogická fakulta UK).