Základná umelecká škola, Ivanka pri Dunaji


Vitajte na stránkach ZUŠ Ivanka pri Dunaji 

  

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane
 
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
 
 
Základná umelecká škola
Štefánikova 27
900 28 Ivanka pri Dunaji
 
Telefón:
02/45 943 970
E-mail:

 
 
 
 

 Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Ivanke pri Dunaji,

v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324./2008 Z.z.

o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

 

vyhlasuje prijímacie skúšky

do základnej umeleckej školy na školský rok 2018/2019

 

Termín prijímacích skúšok:

 13. jún 2018   13:00 – 17:30 hod.

14. jún 2018   13:00 – 17:30 hod.

15. jún 2018   13:00 – 17:30 hod.

 

 Miesto:

budova  ZUŠ v Ivanke pri  Dunaji, Štefánikova 27

 

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR.

Prihláška sa vypĺňa na mieste počas talentových skúšok.

 

INFO!