Základná umelecká škola, Ivanka pri Dunaji


Vitajte na stránkach ZUŠ Ivanka pri Dunaji 

  

Prihláška na štúdium na základnej umeleckej škole
 
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane
 
 
 
 
Základná umelecká škola
Štefánikova 27
900 28 Ivanka pri Dunaji
 
Telefón:
02/45 943 970
E-mail:
 
 
 
 
 
 

OZNAM

Vzhľadom k tomu, že naša škola má polovicu žiakov na elokovaných pracoviskách,

kde za súčasného stavu nie je možné zabezpečiť

plynulý chod vyučovacieho procesu a s prihliadnutím na zistený stav

o záujem o vyučovanie v ZUŠ alebo formou online,

ZUŠ v Ivanke pri Dunaji ostáva zatvorená do 26.06.2020

a vyučovanie bude poskytovať aj naďalej formou online vyučovania.

Vysvedčenia sa budú odovzdávať 29.06.2020 pondelok a 30.06.2020 utorok

podľa časového harmonogramu, ktorý žiakom oznámia ich triedni učitelia.

                                                                         Zdenko Piala, riaditeľ školy.

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

 V zmysle rozhodnutia ministra školstva o prijímacom konaní
žiakov základných umeleckých škôl
v čase mimoriadnej situácie sa na štúdium

v HUDOBNOM, VÝTVARNOM, TANEČNOM a LITERÁRNO-DRAMATICKOM ODBORE
podávajú prihlášky elektronicky na zus.ivanka@zoznam.sk do 30. júna 2020.

Elektronická prihláška na štúdium je k stiahnutiu tu vyššie.

Termín prijímacích skúšok zverejníme dodatočne.

 
 
 

 OZNAM PRE ABSOLVENTOV VÝTVARNÉHO ODBORU!

V tomto školskom roku 2019/2020 budú všetci absolventi výtvarného odboru,
tzn. "Malí absolventi" - žiaci 4. ročníka, prvej časti,
"Veľkí absolventi" - žiaci 5. ročníka druhej časti,
svoje absolventské práce vypracovávať podľa zadania,
ktoré im bude poslané e-mailom.
Hotové práce prosíme odfotiť a zaslať na adresu:
zus.ivanka.gavulova@zoznam.sk a to do termínu 15.5. 2020.
V prípade otázok či konzultácií kontaktuje svojho triedneho učiteľa.

Komu sa nedarí spojiť s vyučujúcim z výtvarného odboru, tu je kontakt:

 p. uč. Jančiová Kovalčíková - zusjanciova@gmail.com
p. uč. Kubánková - kackabucka@gmail.com

 

Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020
 
PREVENTÍVNE OPATRENIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OBCE IVANKA PRI DUNAJI
V SÚVISLOSTI SO ZAMEDZENÍM ROZŠÍRENIA OCHORENIA KORONAVÍRUS - COVID 19
(platné od 13.03. do odvolania)
 
Rozhodnutie obce Ivanka pri Dunaji
 
usmernenie3_koronavirus
 
Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí_9.3.2020
 
Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí_ÚVZ_SR_9.3.2020
 
 Rozhodnutie obce o prerušení výučby v školách a šk. zariadeniach
v zriaď. pôsobnosti Obce Ivanka pri Dunaji
 
 Stanovisko k nárokom zamestnancov počas nariadeného karanténneho opatrenia
a obmedzenia činnosti škôl a školských zariadení bez karanténneho opatrenia
 
usmernenie2_koronavirus